JUDITH SPITHOVEN
Huur/Koop

English version below

Verhuur schilderijen

Op deze website kunt u mijn werk bekijken en alvast een keuze maken uit één of meerdere werken. Dan kunt u met mij een afspraak maken om deze werken eerst in mijn atelier te komen bekijken. Wanneer u een keuze heeft kunnen maken, maak ik met u een afspraak om het werk te komen brengen. Het kan zijn dat een doek toch anders overkomt dan u gedacht had en daarom is het altijd mogelijk om alsnog voor een ander schilderij te kiezen. Het is natuurlijk ook mogelijk om tijdens een huurperiode te wisselen van kunstwerk. De huurprijs kan dan hetzelfde blijven maar kan ook worden aangepast aan de lagere of hogere verkoopprijs van het nieuwe schilderij.

U betaalt per maand een bedrag van 1,6% van de verkoopwaarde van het schilderij. Wanneer u één of meerdere schilderijen huurt, blijven de schilderijen mijn eigendom. Ik heb dan ook de mogelijkheid om een schilderij terug te nemen voor verkoop. Hiervoor in de plaats zal ik een ander werk (gelijkwaardig in afmeting) terughangen.

Bijvoorbeeld:
Bij een verkoopwaarde van €1.200,- is de huurprijs €19,20 per maand.
Bij een verkoopwaarde van €1.000,- is de huurprijs €16,- per maand.
Bij een verkoopwaarde van €900,- is de huurprijs €14,40,- per maand.
Bij een verkoopwaarde van €850,- is de huurprijs €13,60,- per maand.

De volgende kosten zijn inbegrepen bij de vermelde tarieven: intake, kunstadvies, transport en plaatsing. Gedurende de periode dat de schilderijen in uw pand aanwezig zijn, vallen de schilderijen onder uw inboedelverzekering.

Aansluitend op een huurperiode van 12 maanden kunt u besluiten het werk te kopen. De reeds betaalde uitleenvergoeding van 12 maanden wordt dan volledig in mindering gebracht op de verkoopprijs. U krijgt een factuur zodat u het resterende bedrag over kunt maken en het kunstwerk is uw eigendom!


Prijslijst vrij werk
Schilderijen

 • 20cm x 20cm : €150,-
 • 30cm x 40cm : €450,-
 • 50cm x 50cm : €575,-
 • 60cm x 80cm : €850,-
 • 70cm x 70cm : €850,-
 • 80cm x 80cm : €900,-
 • 80cm x 110cm : €1.200,-
 • 100cm x 100cm : €1.200,-

Collages

 • Collages in lijstjes van 15cm x 20cm: €100,-
 • Collages in lijstjes van 42cm x 52cm: €400,-

Monoprints

 • 15cm x 10cm. Afgedrukt op papier 17,5cm x 25cm. Oplage: 15 stuks. Per stuk: €35,-
 • 15cm x 22cm. Afgedrukt op papier 17,5cm x 25cm. Oplage: 15 stuks. Per stuk: €45,-

Ruimtelijk

 • Vrouw met vogel cortenstaal: €450,-
 • Vrouw met vogel Keramiek klein: €100,-
 • Vrouw met vogel Keramiek groot: €450,-


Het is mogelijk om in termijnen te betalen.
Werk mag twee weken op proef opgehangen worden alvorens te besluiten om het al of niet aan te kopen.


Portretten op doek
Olieverf
FormaatAantalTorsoTen voeten uit
40x50cm
1 portret€450,-€500,-
2 portretten€860,-€960,-
3 portretten€1.250,-€1.400,-
 
60x80cm
1 portret€520,-€570,-
2 portretten€990,-€1.090,-
3 portretten€1.430,-€1.580,-
4 portretten€1.850,-€2.050,-
 
70x100cm
1 portret€600,-€650,-
2 portretten€1.145,-€1.245,-
3 portretten€1.625,-€1.775,-
4 portretten€2.050,-€2.250,-

Bovenstaande schilderijen zijn gebaseerd op schilderijen met een kleurvlak als achtergrond.
Meerprijs andere achtergrond in overleg. Aquarel of tekening -/- 15 %


English

Painting rental

On this website you can view my work and make a choice from one or more works. Then you can make an appointment with me to first come and see these works in my studio. When you have made your choice, I will make an appointment with you to bring the work to you. It may be that a painting looks different than you thought, and therefore it is always possible to still choose another painting. It is of course also possible to during a rental period to change artworks. The rental price can remain the same but can also be adjusted to the lower or higher selling price of the new painting.

You pay a monthly fee of 1.6% of the painting's retail value. When you rent one or more paintings, the paintings remain my property. I then also have the possibility to take back a painting for sale. I will replace it with another work (equivalent in size) in return.

For example:
With a sales value of €1,200, the rent is €19.20 per month.
With a sales value of €1,000, the rent is €16 per month.
With a sales value of €900, the rent is €14.40 per month.
With a sales value of €850, the rent is €13.60 per month.

The following costs are included in the listed fees: intake, art consultation, transportation and placement. During the period that the paintings are present in your premises, the paintings are covered by your home contents insurance.

Following a 12-month rental period, you may decide to purchase the work. The lending paid loan fee for 12 months will then be deducted in full from the sales price. You will receive an invoice, so you can transfer the remaining amount and the artwork is your property!


Pricelist independent work
Paintings

 • 20cm x 20cm : €150,-
 • 30cm x 40cm : €450,-
 • 50cm x 50cm : €575,-
 • 60cm x 80cm : €850,-
 • 70cm x 70cm : €850,-
 • 80cm x 80cm : €900,-
 • 80cm x 110cm : €1,200,-
 • 100cm x 100cm : €1,200,-

Collages

 • Collages in 15cm x 20cm frames: €100,-
 • Collages in 42cm x 52cm frames: €400,-

Monoprints

 • 15cm x 10cm. Printed on paper 17,5cm x 25cm. Print run: 15 stuks. Per piece: €35,-
 • 15cm x 22cm. Printed on paper 17,5cm x 25cm. Print run: 15 stuks. Per piece: €45,-

Spatial

 • Woman with bird corten steel: €450,-
 • Woman with bird Ceramic small: €100,-
 • Woman with bird Ceramic large: €450,-


It is possible to pay in installments. Work may be hung on trial for two weeks before deciding whether to purchase or not.


Portraits on canvas
Oil paint
SizeAmount"Torso""Ten voeten uit"
40x50cm
1 portrait€450,-€500,-
2 portraits€860,-€960,-
3 portraits€1,250,-€1,400,-
 
60x80cm
1 portrait€520,-€570,-
2 portraits€990,-€1,090,-
3 portraits€1,430,-€1,580,-
4 portraits€1,850,-€2,050,-
 
70x100cm
1 portrait€600,-€650,-
2 portraits€1,145,-€1,245,-
3 portraits€1,625,-€1,775,-
4 portraits€2,050,-€2,250,-

The above paintings are based on paintings with a color surface like background.
Surcharge for other background in consultation. Watercolor or drawing -/- 15 %